banner nho

Tag: ton lanh

Giá phế Mỹ có thể tăng, giới cung cấp găm hàng

Theo dự đoán của các nhà tham gia thị trường, vấn đề nguồn cung phế mà các nhà sản xuất ở Mỹ đang gặp phải có thể sẽ đẩy giá tăng lên trong tháng 03 tới, đánh dấu sự phục hồi trở lại lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Read more